Vyhledávání


Kontakt

Webmaster

E-mail: lkadlec@email.cz

Základy práce v Cubase

Tento malý návod je určen zejména pro začátečníky či uživatele, kteří se chtějí s programem seznámit. Zaměřím se jen na popis základních principů a funkcí pro práci s audio stopami v programu Cubase. Celý článek je součástí tohoto PDF s obsahem celého webu

Nahrávací program Cubase je jeden z nejrozšířenějších DAW (digital audio workstation) systému pro nahrávání a zpracování vícestopých hudebních nahrávek. V tomto návodu se Vám tedy pokusím srozumitelně a přehledne vysvětlit základy ovládání tohoto programu.

V současné době je několik verzí programu Cubase 6:
Cubase Studio (Plná verze pro profi použití)
Cubase Artist (Lehce ořezaná verze pro kapely či interprety)
Cubase Elements (verze pro začátečníky či pro jednodušší domácí nahrávání

Jejich srovnání najdete na adrese www.steinberg.net/en/products/cubase/cubase6_specs_downloads/cubase6_feature_comparison.html

At už zvolíte jakoukoliv verzi, základní ovládání bývá podobné.Setkal jsem se jen s anglickou verzí Cubase a tak i návod níže uvedený se bude odkazovat na anglické názvy menu a tlačítek.

 

Než začnete nahrávat:

Nejprve je třeba mít nainstalován operační systém Windows XP a vyšší, mít v PC zvukovou kartu, která má nainstalovány tzv. ASIO ovladače. U profi karet jsou tyto ovladače přímo  součástí instalačního CD. U levnějších karet je možné nainstalovat zdarma ovladač ASIO4ALL (ke stažení na https://www.asio4all.com/),

Pak již můžete poprvé spustit Cubase

Po startu programu se Vám objeví základní pracovní plocha. Než začnete vůbec první kroky, doporučuji zkontrolovat, že máte aktivní správný ASIO ovladač v nastavení Cubase.

Toho docílíte kliknutím na horní menu "devices" - na položku "device setup"  Zde v položce VST audio system zvolíte v nabídce ASIO driver ovladač k Vaší zvukové kartě (nebo ASIO4ALL)

Pod výběrem ovladače pak uvidíte odhadovanou "latenci" - či-li rozdílový čas mezi vstupem signálu (např. z mikrofonu) a jeho výstupem (např. do reproduktorů). Pokud je čas pod 10ms, máte vyhráno, pokud latence vyšší, může Vám to při nahrávání do Cubase občas přináše potíže s odposlechem nástrojů či s nahráváním pomocí VST nástrojů. Latenci můžete snížit např vhodným nastavením ASIO ovladače k Vaší zvukové kartě (v případě ASIO4ALL pomáhá snížení velikosti bufferu - ASIO buffer size-  v nastavení ovladače.)

 

Základní ovládací prvky

Nejdůležitějším ovládacím prvkem je tzv. transportní ovladač - je to ovladač podobný tomu , co možná znáte z kazeťáků, DVD či videa  a slouží pro spouštění nahrávání a přehrávání stop či pro posun v rámci skladby.

Zde je popis základních funkcí tohoto ovladače:

 Jak je patrno na první pohled, nejčastěji budete klikat právě na tlačítka pro přehrávání či spuštění nahrávání. Pokud chcete při nahrávání použít metronom či klik, lze jej jednoduše aktivovat kliknutím na tlačítko "click". Pak si nastavíte tempo a rytmus a dále doporučuji nastavit stejné tempo pro celý song kliknutím na název "TRACK" - tím se hodnota změní na"FIXED"  a klik při nahrávání poběží stále stejně rychle dle tempa, které jste nastavili. Tempo se určuje hodnotou BPM (beats per minute) a standardně je nastavena kolem 130ti pro středně rychlou skladbu.

 

Pokud vytvoříte nový hudební projekt, tak ten na začátku standardně neobsahuje žádné hudební stopy. Abyste mohli stopy nahrávat, je třeba nejprve stopu vytvořit. Stačí kliknout tedy pravým tlačítkem myši někam do projektu na prázdné místo a ze zobrazené nabídky zvolit "add audio track". V následujícím okně si zvolíte, zda chcete vytvořit mono či stereo stopu. Pokud nahráváte z jednoho mikrofonu či jeden nástroj (např. basu) tak stačí zvolit "mono" a tím se vytvoří nová stopa. U ní se Vám objeví spousta různých ovladačů, jejichž význam je popsán na tomto obrázku:

Tohle jsou základní ovládací prvky každé audiostopy. U každé stopy si můžete nadefinovat její název  (u více stopých projektů to vřele doporučuji provést), který změníte jednoduše tak, že myší klepnete na současný název a objeví se Vám možnost přepsání názvu.

U každé stopy je nutné před nahráváním nadefinovat, zda se na ní smí nebo nesmí nahrávat - to se provede kliknutím na kulatý "červený puntík", který, pokud je celý červený, indikuje, že na stopu se bude při příštím nahrávání nahrávat. Je tedy důležité, pokud nějakou stopu nahrajete a nechcete, aby byla přemazána, u ní tento červený indikátor kliknutím vypnout.

Malá ikonka repráčku u stopy indikuje "živý" odposlech stopy - pokud je ikona oranžová, znamená to, že byste měl nyní slyšet přes reproduktory hlasitý odposlech této stopy - např. mikrofon, pokud jej máte právě zapnutý. Tato funkce je užitečná pro případ, že např. dohráváte zpěvy do základu písničky, máte sluchátka a potřebujete při nahrávání slyšet i svůj vlastní hlas. Kromě "indikace záznamu" tedy zapnete i  tento odposlech a pokud máte nízkou latenci ASIO ovladače, měl byste bez výrazné prodlevy slyšet ve sluchátkách i svůj vlastní, právě nahrávaný,  hlas.

Další často používané funkce jsou ztlumení stopy (M - mute) a sólo stopy (S - solo) - již název napovídá, co tyto tlačítka způsobí  - pokud aktivujete ikonku M - aktivní stopa se zltumí a uslyšíte jen všechny ostatní aktivní stopy a tuto ztlumenou nikoliv. Opakem je funkce "solo" - kdy uslyšíte jen tuto stopu a nikoliv ostatní audio stopy.

Ikonka "e" označuje v Cubase efekty a  kliknutím na ní se dostanete do efektové části stopy (viz dále)

tlačítka R a W slouží pro automatizaci mixu - pomocí těchto tlačítek lze v reálnem čase  měnit hlasitost stopy, měnit její umístění ve stereo prostoru apod. Na začátek toto ale rozhodně asi potřebovat nebudete, takže se jen ujistěte, že obě tlačítka máte vždy neaktivní.

Tohle jsou tedy základní ovládací funkce - vlevo vedle tohoto panelu je však další a větší panel stopy, kde kromě zmíněných tlačítek a ikon naleznete i některé další prvky - podívejme se, jak to vypadá i s popisem tlačítek:

 Na výše uvedeném ovladači se setkáte se dvěma nejdůležitějšími ovladači a to je ovladač hlasitosti a panoramatu - pomocí těchto ovladačů určujete, jak hlasitá bude stopa a kde ve stereo obrazu nahrávky ji umístíte. Oba dva prvky lze pohodlně ovládat myší a konkrétní čísla lze měnit i zápisem přes klávesnici, pokud na ně kliknete.

Zajímává je možnost nastavení zpoždění stopy či naopak její "předběhnutí" - v příslušném ovladači si pomocí myši volíte čas v milisekundách - směrem doprava od nuly stopu zpožďujete a naopak. Tuto funkci lze zajímavě využít např. při zdvojování audio stop (viz níže).

 

Práce s audio stopami

pokud jste právě nahráli Vaší první stopu, může se stát, že budete chtít např. zesílit hlasitost nahraného záznamu, ustřihnout začátek či konec stopy apod. Podíváme se tedy nyní, jak na to.

Pro základní operace se stopou slouží horní nástrojová lišta - zde opět základní prvky včetně popisu:

První ikonkou je šipka - to je standardní nástroj - pomocí něj můžete např. části stop kopírovat  - stačí kliknout na konkrétní stopu (či vystřiženou část stopy), stisknout CTRL+C a na místě vložení (kde je pravě kurzor projektu) stisknete CTRL+V a Vámi zkopírovaná část se vloží

Samotné stříhání stopy se pak provádí jednoduše tím, že nejprve vyberete pracovní nástroj  (kliknete tedy na ikonku nůžek) a pak klikem myši "přestřihnete"  konkrétní stopu ve Vámi zvoleném místě. Pokud chcete mít střih zarovnaný s taktem, doporučuji aktivovat ikonku "zarovnání kurzoru do taktů/rytmu"  označenou symbolem  > I <

Pokud chcete vystřihnout tedy např. prostředek stopy, bude třeba střihnout dvakrát - nejprve střihnete v místě začátku a pak v místě konce prostřední části. Pak v nástrojích vyberte opět šipku (první ikonka), klikněte na onu prostřední a nyní samostatnou část a pomocí klávesy "delete" můžete prostřední část jednoduše vymazat. Tímto způsobem lze tedy ze stopy mazat libovolné části - začátky, konce atd.

Střih se často používá v případě vícestopého projektu, kdy na celé audio stopě máte jen v určitém místě   nějaký nahraný materiál a ve zbytku není žádný užitečný signál (jen šum), takže je možné zbytek stopy takto odstřihnout a šum v celém projektu omezit.

Např. na tomto obrázku je vidět, jak autor zanechal v projektu jen užitečné části stop a zbytek odstřihnul:

Nad všemi audiostopami máte v cubase několik vizuálních měřítek pro přehlednost - nejzajímavější je asi ukazatel taktů:

 Ona "modrá" oblast je oblast aktivní části projektu - tato oblast je důležitá, neboť tím vybíráte část skladby, kterou v závěru chcete exportovat do master stopy či se takto vybírá část záznamu pro opakované "cyklené" nahrávání. Jednotlivé zarážky lze libovolně posouvat pomocí myši.

Aktivní místo v projektu označuje tzv. "kurzor" - je to místo, odkud se bude stopa(-y) nahrávat či přehrávat při stisknutí přislušného tlačítka

Tento kurzor můžete libovolně  umístit  tím, že myší kliknete do ukazatele taktu na zvolené místo. Zase je zde možnost mít zapnuté zarovnání do taktů a dob pomocí tlačítka > I < (viz. výše)

Někdy se může stát, že i přes nastavení správné citlivosti Vašeho mikrofonu je nahraný materiál příliš tichý - pro tyto účely je možné v cubase u každé audio stopy zesílit nahraný signál - to se provádí pomocí modrého čtvrerečku, který je umístěn uprostřed každé ze stop (či jejich částí)

Pokud tedy myší na tento čtvereček kliknete a posunete jej směrem nahoru, měli byste vidět, jak se stopa a její signál zvětšuje a naopak.

 Další možností práce se stopu nabízí menu, které se Vám zobrazí, pokud na konkrétní stopu kliknete "šipkou" myši pravým tlačítkem - v tomto menu naleznete různé doplňkové funkce a efekty - např. přeladění stopy (pitch shift), otočení stopy "pozpátku" (reverse) či změnu fáze (phase invert). V tomto "menu" naleznete též zajmavou funkci "duplikate", která pod aktuální stopou vytvoří novou stopu s identickým obsahem. Toho se dá využít např. při zdvojování stop (u kytar či hlasů) či vytváření "falešného" stereo vjemu, kdy onu duplikovanou stopu posunete v čase např. o 25ms zpět (viz ovládací prvky stopy výše) a umístíte ji na opačný konec stereoprostoru nahrávky pomocí ovladače panorama.  Tím vznikne "falešné" stereo

 

Práce s efekty

 V téměř každé současné nahrávce se využívají zvukové efekty - někdy jen nepatrně, někdy ve velké míře (viz sekce o efektech). I Cubase tedy nabízí velké možnosti práce se zvukovými efekty.

Pro začátek lze v Cubase rozlišit dva druhy efektů: Insert efekty -> efekty aplikované vždy jen na konkrétní stopu či skupinu stop (group channels) a master efekty, které se aplikují na všechny stopy v nahrávce.

Je třeba nejprve pochopit, jak se v Cubase s efekty pracuje - všechny efekty jsou v reálném čase spouštěny jen při přehrávání/nahrávání stopy, ale nejsou fyzicky do stopy zapsány (to se provede až při  exportu master stopy) - to Vám tedy umožňuje jednoduchou a nedestruktivní  práci s efekty, kdy si můžete v klidu vyzkoušet libovolný efekt na stopě, aniž by se tento efekt do stopy nevratně zapsal či aplikoval. A jak efekt vložit? Stačí u zvolené audio stopy kliknout na ikonku "e", která v Cubase označuje právě efektový panel - ten vypadá zhruba takto:

V tomto okně stačí kliknout na libovolný "slot" pro efekty a objeví se Vám ihned seznam všech dostupných efektů. Vyberete si tedy efekt, on se Vám objeví v onom slotu a pokud kliknete na malé "e" nad názvem efektu, dostanete se do okna jeho nastavení - např u reverbu (dozvuk) si budete moci tedy nastavit veškeré parametry - tedy délku ozvěny, její poměr s původním signálem, počet ozvěn atd atd....

U každé stopy můžete použít minimálně 4 - 8 efektů zároveň (dle verze Cubase a dle výkonu Vašeho PC) . Pokud zjistíte, že se Vám nějaký efekt na stopě nelíbí, lze jej úplně stejným způsobem změnit či jednoduše odstranit.

To, jak jsou zvukoé efekty aplikovány, závisí i na počtu kanálů konkrétní stopy - pokud např. aplikujete reverb na mono stopu, kterou pomocí ovladače "panorama" máte posunutou doleva, ozvěna se Vám objeví opět jen vlevo a nikoliv v celém "stereoprostoru" nahrávky. Pokud tedy potřebujete na monostopu aplikovat stereodozvuk, doporučuji se podívat níže např.  na techniku "group" (skupinových) kanálů.

Druhá část okna efektů obsahuje jednoduchý grafický / parametrický čtyřpásmový ekvalizer. Co to je? Ve stručnosti se ekvalizací (EQ) nazývá způsob, jak zesílit či zeslabit jednotlivé frekvenční pásma v audiosignálu - zde konkrétně v audio stopě. Pomocí EQ tedy můžete např. snižovat basové pásmo, pokud se Vám zdá, že stopa moc "basuje" nebo naopak přidávat vejšky na projasnění vokálů apod.

Hodnoty ekvalizace a ekvalizační křivku můžete tvořit buďto ručním zadáváním hodnot a nebo pohodlně pomocí myši v okně grafického ekvalizeru a pokud máte zrovna spuštěno přehrávání, ihned můžete slyšet, jaký vliv má konkrétní nastavení EQ na stopu.

Master efekty se ovládají zcela stejně jako efekty stopy a lze se do nich dostat opět stiskem tlačítka "e" ale  v sekci "Master". Všechny efekty v master sekci se budou aplikovat na celý projekt, takže v této sekci doporučuji používat efekty s rozvahou - často se používá jen např. slabý reverb pro přidání pocitu většího "prostoru"  celé nahrávky

 

 Práce se skupinami kanálů - "group" kanály

U vícestopých nahrávek se často setkáte s tím, že jeden nástroj "zabírá" v projektu více stop a vy byste rádi všechny tyto stopy ovládali jedním ovladačem - typickým příkladem jsou třeba nahrané bicí - ty mám často nahrané ve čtyřech samostatných mono stopách - 1. stopa kopák, 2. stopa virbl, 3. stopy levý overhead, 4. stopa pravý overhead. Jak to tedy udělat, abych mohl všechny tyto 4 stopy ovládat jedním ovladačem? Od toho jsou v Cubase právě skupinové stopy (tzv. group tracks).

Přidávají se zcela stejně jako klasické audio stopy - kliknete pravým tlačítkem myši na volné pracovní místo v projektu (třeba pod existující stopy) a ze zobrazené nabídky vyberete "add group channel". Při výběru opět máte možnost vytvořit mono a nebo stereo kanál - zde doporučuji volit stereo kanál.

Tím je skupinový kanál vytvořen a teď do něj postupně "nasměrujete" vybrané stopy - např. stopy bicích. Můžete postupovat tedy dle tohoto návodu:

U stopy, kterou chcete nasměrovat do skupiny, kliknete v jejích vlastnostech na černé pole "output" a místo "stereo out" zvolíte položku "groups" a zde název Vámi založené skupinové stopy.  Tím je stopa přesměrována.

Nově vytvořená "group" stopa se pak chová a ovládá zcela stejně jako každá jiná audio stopa v projektu - můžete ji zltumovat, ovládat její hlasitost, panorama, můžete na ní aplikovat efekty  - viz obrázek:

Při pokročilejších mixážích se bez group stop těžko obejdete - představte si např, že jste nahrávali kapelu v obsazení: bicí, basa, 2 kytary, klávesy, 3 dechové nástroje , hlavní zpěv + 2 doprovodné hlasy... v takovém případě by pak v rámci mixování projektu bylo vhodné vytvořit tyto group kanály:

 - bicí <- pro všechny audio stopy sejmuté bicí sady a případně perkusí
- klávesy  <- levá a pravá audio stopa kláves
- kytary <- dvě stopy kytar
- dechy  <- všechny stopy nahrané dechové sekce
- vokály <- 3 mono stopy s vokály

Při mixingu pak můžete ovládat hlasitost a efekty všech těchto sekcí a nemusíte měnit hlasitost základních audio stop. Výrazně to tak urychlí a zpřehlední práci.

"Group" kanály lze s úspěchem využít i v případě, kdy potřebujete na mono stopu aplikovat stereo efekt (typicky např. reverb). Stačí vytvořit stereo "group" kanál a do něj tuto mono stopu nasměrovat. Pak u "group" kanálu v sekci efekty vložíte efekt reverb....

 

Mixáž nahrávky / Mixpult

Nejpohodlněji se pracuje s hardwarovým mixpultem, který byste mohli ovládat přímo rukama (ano, vyrábějí se i speciální HW mixovací rozhraní i pro cubase) V programu  samotném je ale přímo vestavěný softwarový mixpult, pomocí něhož můžete též nahrávku mixovat, ovládat hlasitosti všech stop v projektu a ovládat i "máster" stopu.

 Mixpult projektu si tedy můžete kdykoliv zobrazit stisknutím klávesy F3 a nebo pomocí horního menu "Devices" - a položky "mixer"

Zobrazí se Vám následující okno:

Nejzajímavější části jsem v obrázku popsal - v zásadě byste měli přehledně vidět všechny hudební stopy z Vašeho projektu (včetně skupinových "group" stop a MIDI stop) a napravo je sekce "Master" pro celkovou hlasitost projektu.

U každé ze stop naleznete opět standardní ovládací prvky a posuvný ovladač hlasitosti a panoramatu i indikaci úrovně signálu (při přehrávání).Je zde rovněž opět ikonka "e" pro ovládání efektů a master efektu (v sekci "master").  U master stopy dejte pozor, aby indikace hlasitosti signálu nepřesahovala "červenou" úroveň - pokud se tak stane, zkuste snížit celkovou hlasitost máster stopy.

Typicky si při mixáží pustíte přehrávání celé skladby a pomocí tohoto mixpultu vyvážíte hlasitosti jednotlivých stop a nástrojů, jejich rozmístění ve stereo prostoru a doladíte efekty.

 

Export celého projektu do finální master stopy

jakmile tedy máte vše nahráno a zmixováno, můžete celý proces zakončit exportem projektu na disk Vašeho PC k dalšímu zpracování či k vypálení na CD.

Nejprve je třeba vybrat si oblast projektu, kterou chcete exportovat. to se provádí pomocí již zmíněných "zarážek" v počitadle taktů - viz ještě jednou obrázek:

Pak si ověřte, že nemáte pomocí tlačítka "M" (mute) ztlumené některé stopy, které chcete v exportu mít. Pokud je vše v pořádku, můžete provést export. Ten se provádí v menu "FILE" - podsložka "export" - "audio mixdown" 

po kliknutí na tuto volbu se Vám objeví následujcí dialogové okno:

Dooručuji zvolit nějaký přehledný název celého exportu (v případě více postupných exportů téhož projektu si název rozlišujte např. datem exportu či nějakým jasným označením). v skeci "Formát výstupního souboru" je předdefinován standardní WAVe soubor, který doporučuji využívat v případě, že chcete dále nahrávku v nějakém programu zpracovávat (např. mastering) nebo pokud ji chcete vypálit na CD či archivovat.  Pokud ji chcete nyní poslat např. kamarádům emailem, zvolte v této sekci formát MP3 a v něm rozumnou bitrate a formát (alespoň 192kbs, 44100hz)

Co se týká položek Sample rate a bit depth, závisí zejména na Vaší zvukové kartě, v jakém rozlišení a frekvenci dokáže nahrávat - jako minimum volte ale vždy alespoň 44.100 kHz a 16bitové rozlišení.

Jakmile je vše zvoleno, klikněte na tlačítko "export" a soubor se začne ukládat na disk.

 

Závěr

Takže to je asi vše, co by měl začátečník v Cubase vědět a znát. Tento program je velmi komplexní a v tomto návodu jsem záměrně vůbec neotevíral např. problematiku MIDI, VST nástrojů či složitější směrování efektů a kanálů. Pro více informací tedy doporučuji zakoupit nějakou publikaci, která se programu Cubase věnuje podrobněji a ve které naleznete popis všech možností tohoto zajímavého a užitečného programu.

 

Pomohl-li Vám obsah webu či uvedeného PDF a chcete-li přispět  na jeho tvorbu, využijte toto tlačítko: