Vyhledávání


Kontakt

Webmaster

E-mail: lkadlec@email.cz

Slovník pojmů

Aktuálizovaný rejstřík naleznete v tomto PDF s obsahem celého tohoto webu

 

Zde si dovoluji nabídnout přehledný slovník nejčastějších pojmů z oblasti audio recordingu a jejich stručné definice. Pokud myslíte, že zde něco zásadního schází, písněte mi na lkadlec@email.cz. Díky!

A

AFTERTOUCH - funkce některých kvalitnějších klávesových nástrojů, která umožňuje i po stisknutí klávesy dodatečně tlakem dále ovlivňovat zvuk nástroje (např. měnit hlasitost stisknutého tónu)

ASIO - zkratka pro Audio Stream Input/Output , protokol pro ovladače zvukových karet, který vyvinula firma Steinberg. Účelem je dosažení co nejmenší latence ve zvukovém řetězci. ASIO ovladače jsou nyní dodávány standardně téměř ke všem profesionálním zvukovým kartám, zdarma existují ovladače ASIO4ALL (www.asio4all.com/) , které podporují i levné zvukové karty.

B

Backing Track ("doprovodná stopa") -  nahrávka skladby bez sólového zpěvu či sólového nástrojového partu.
"Beglajt" - tímto výrazem se často označuje doprovodná či rytmická kytara

C

Crossover - tak kromě označení jednoho ze stylů rockové muziky se tento výraz používá pro zařízení, které slouží k frekvenčnímu rozdělení audiosignálu do dvou (i více cest). Typické použití je v případě, že máme v PA basové bedny a středovýškové bedny. Crossover rozdělí signál (např. na frekvenci 250hz) a nižší frekvence pošle do basových beden a ty vyšší do středovýškových.

D

D/A, A/D převodník - označení pro převod digitálního signálu na analogový. D/A či A/D převodníky v sobě obsahuje každé digitální zařízení pro práci se zvukem - např. digitální mixpulty, zvukové karty, kytarové multiefekty atd.

DELAY - (ozvěna) - jeden ze základních dozvukových efektů. Více v sekci o efektech

DI-BOX - (Direct box) zařízení pro připojení vysokoimpedančního či linkového výstupu na mikrofoní nízkoimpedanční vstup. Typicky se používá např. při připojování baskytary či akustických nástrojů (které mají snímače) do mixpultu.

DITHERING - označneí pro převod výstupního rozlišení formátu audionahrávky - typicky se např. přovádí při masteringu finální převod nahrávky z 24bitového rozližení na 16ti bitové (které používá audio CD)

DXi pluginy - DirectX pluginy - jedná se o obdobu VST a toto rozhraní umožňuje vkládání efektů či jiných pluginů do hudebních aplikací postavených na DirectX technologii. Tuto technologii využvají např. programy Cakewalk a Samplitude

DYNAMICKÉ PROCESORY - zvukové zařízení (či efekty) pro práci s dynamikou a hlasitostí audio signálu. Do těchto zařízení spadají např. kompresory, limitery, expandery atd.)  Více informací naleznete v sekci "efekty"

E

EQUALIZACE - ekvalizace audio signálu  je označení pro  nastavování jednotlivých frekvencí (či jejich pásem) v audiosignálu - např.  zesílování/zeslabování basových frekvencí, středů, výšek atd...

EQUALIZER - zařízení určené pro ekvalizaci audio signálu - je jich mnoho druhů - na audiozařízeních  je nejčastěji k vidění základní 3-band ekvalizer (basy, středy, výšky).  Prodávají se však i samotné  "grafické" ekvalizery, na kterých je frekvenční průběh znázorněn  křivkou tvořenou jednotlivými ovladači ekvalizeru, kterou je možné jednoduše upravovat.

F

Fader - označení pro posuvný ovladač na mixpultu. Zpravidla bývá u každého z kanálů na mixovacím zařízení jeden  hlavní fader.

Footswitch - aneb nožní přepínač - nejčastěji se používá u kytarových komb  - např. k přepínání mezi čistým a zkresleným zvukem komba

Frekvenční charakteristika - v audiotechnice se tento graf používá k definici průběhu signálu přes zvukové zařízení - nejčastěji se s ní setkáte např. u mikrofonů či reproduktorů. Ideální charakteristika by měla být rovná, toho je v praxi ale dosáhnuto jen zřídka kdy a tak je tento graf většinou lehce zakulacen a je jen přibližně rovný - např. pokud mikrofon zvýrazňuje basové frekvence, bude jeho frekvenční charakteristika na křivce v basovém pásmu více "vyboulená" :)

Frekvenční rozsah - tímto se určuje frekvenční rozsah (většinou v hz a Khz) zvukového zařízení - např. u mikrofonu se tímto definuje, jaké frekvence je mikrofon schopen snímat - např 50hz-15Khz. Lidské ucho má údajně rozsah 16hz - 20Khz a nejcitlivější je v pásmu 2 - 4 Khz.

G

GAIN - angl. označení pro ovladač zesílení signálu. Na kytarových kombech se často tímto ovladačem nastavuje míra zkreslení signálu.

H

HI-PASS filter - filtr, který v signálu "propustí" pouze vyšší frekvence a utlumí nízké frekvence.Je opakem Low-pass filteru

HUMBUCKER - typ snímače u elektrické kytary. Jedná se defacto o dva "single-coil" snímače spojené paralelně s obrácenou polaritou, což ve výsledku pomáhá ze signálu vyrušit nepříjemné šumy a celkový zvuk snímače humbucker je plnější a "kulatější" než u snímačů typu single-coil

CH

I

J

Jack (konektor typu Jack)  - je typ konektoru používaný hlavně pro přenos elektroakustického signálu. Užívá se běžně u spotřební elektroniky.V muzice se setkáte nejčastěji s velikostí 6,3mm (např. nástrojové kabely), v hifi technice zas s velikostí 3,5mm (sluchátka, vstupy a výstupy zvukových karet na PC) a u některých malých a mobilních zařízení se používá velikost 2,5mm.

K

Kapodastr - jedná se o posuvný nultý pražec, který slouží k dočasnému rychlému přeladění strunných nástrojů. Nejčastěji se používá u kytary.

Kardioda (kardiodová charakteristika) - jedna ze směrových charakteristik mikrofonů. Mikrofony s touto charakteristikou snímají zvuk zejména "ze předu" a zvuk ze stran a zpoza mikrofonu bývá utlumen. Dynamické mikrofony s kardiodovou charakteristikou se tedy často používají např. při koncertech, protože jsou více odolné proti zpětné vazbě. Více směrovější druh kardiody se nazývá superkardioda.  Více v sekci mikrofony

Kombo - slangové označení pro kytarový zesilovač a reprobox v "jednom".  Dnes se používají buďto lampová komba a nebo levnější tranzistorová.

Kompresor/Komprese - komprese audiosignálu znamená snížení rozdílu hlasitosti mezi nejtišší a nejhlasitější částí nahrávky. Provádí se často z důvodu omezeného dynamického rozsahu záznamového média, často se komprese rovněž používá pro "zahuštění" zvuku u rockových nahrávek. Více viz sekce efekty.

Kopák (dupák) - slangové označení pro velký basový buben, na který bubeník hraje nohou pomocí tzv. šlapky.

Kvákadlo (wah wah) - zařízení, které dokáže plynule měnit frekvenci signálu a tím vytvářet efekt podobný slovu "vau". Ovládání může být buďto automatické (např. periodické "kvákání") a nebo pomocí speciálního pedálu, který kytarista ovládá nohou.

L

Latence - prodleva (udávaná v milisekundách) mezi vstupem audiosignálu do systému a jeho výstupem. Typickým příkladem bývá např Mikrofon zapojený do zvukové karty PC a latence určuje čas, za který se zvuk z mikrofonu "objeví" na výstupech reproduktorů.  Ideální latence bývá do 10ms. Do velké míry ji určuje výkon počítače a kvalita zvukových ovladačů (viz pojem ASIO)

Low-cut filter - u některých zařízení (např.  mixpultů) se s tímto tlačítkem setkáte - low cut filtr slouží pro "oříznutí" hlubokých basových frekvencí ze zvukového signálu. Nejčastěji bývá frekvence ořezu nastavena kolem 70hz a dá se použít všude tam, kde nejsou v signálu užitečné frekvence pod 70hz. Zamezuje se díky němu např. brumům či ruchům v nízkém frekvenčním pásmu.

M

MASTERING - finální proces tvorby audionahrávky. Viz sekce o masteringu

MASTER KEYBOARD - klávesový nástroj určený pro ovládání zvukové banky či jiného zvukového zdroje (i PC) přes MIDI rozhraní. Masterkeyboard sám zpravidla neobsahuje žádný zvukový generátor.

METRONOM - přístroj, který pravidelně v nastaveném rytmu a tempu vydává akustický či světelný signál a který slouží k tomu, aby muzikant držel stejné tempo a nezrychloval/nezpomaloval Používají jej zejména bubeníci.

MIDI - zkratka pro MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE - jedná se o komunikační  a synchronizační  protokol určený pro hudební nástroje, sekvencery a další přístroje, které MIDI podporují. Více v samostatném článku.

MIKROFON - (mikrák, "majk"...) - jeden ze základních prvků audio řetězce, který slouží pro převod zvukových  vln do podoby elektrického signálu. Více se dozvíte v s sekci o mikrofonech

MIXÁŽ NAHRÁVKY - důležitý proces v tvorbě audio nahrávky - jedná se, jednoduše řečeno,  o  nastavení poměrů hlasitostí všech nahranách stop a jejich rozložení ve stereo panoramatu.

MIXÁŽNÍ PULT  (mix, mixpult) - zařízení sloužící k směšování audiosignálu do společného výstupu. Jedná se o jednu ze základních součástí hudebního řetězce a "mixpulty" se využívají téměř všude - na koncertech, ve studiu, v rádiích apod. Jsou často rovněž kombinovány se zesilovači a efektovými jednotkami a liší se svými možnostmi, počty vstupů a výstupů a spoustou dalších parametrů. Nejlevnější mixážní zařízení lze sehnat v rozmezí několika set korun, nejdražší se zas cenově pohybují ve statisících (a možná i více :)) kč...

MONITOR - v audiotechnice se tímto neoznačuje obrazovka, ale naopak reproduktory, které se používají např. ve studiu k míchání nahrávek. Dále se pod tímto termínem občas označují "odposlechy" pro hudebníky na pódiu.

MONO - označení jednokanálového systému/zvuku

MP3 - formát ztrátové komprese zvukového souboru, který na konci 90. let umožnil až cca 15x snížit datovou velikost skladby bez výraznějšího (to je ale otázka debat..) důsledku na zvukové kvalitě skladby a tím otevřela cestu k výměně a stahování nahrávek přes internet. Formát MP3 se nehodí pro profi zpracování audio nahrávky, ale má své uplatnění např. na internetu či při poslechu skladeb v MP3 přehrávačích apod....

MULTIEFEKT - označneí pro zařízení, do kterého je integrován více zvukových efektů.  Nejpoužívanější jsou dnes kytarové multiefekty, které obsahují např. reverb, chorus, flanger, tremolo, simulace aparátů apod.

MULTITRACK - v angličtině se tímto slovem označuje "více stop" - např ve smyslu vícestopého rekordéru či vícestopého nahrávacího programu.  Zpravidla se tak označují programy/rekordéry/přístroje, které dokáží pracovat s více než dvěmi audio stopami zároveň.

 

N

O

ODPOSLECH - označní pro reproduktor, který  při koncertě na pódiu slouží k tomu, aby se hudebníci slyšeli. Na větších koncertech bývá pravidlem, že každý z hudebníků má "svůj" odposlech a zpěvák tak například  dobře slyší svůj hlas. Odposlechy mohou mít i podobu sluchátek (často bezdrátových).

OVERDUBBING - angl. označení pro dodatečně dohrávky k hudebnímu základu

P

PA - (public adress system) - označení pro ozvučovací systém v sálu či na veřejném místě. PA by mělo obsahovat minimálně nějaký vstupní prvek (např mixpult) zesilovač signálu a nějaký výstupní prvek  (třeba reprobedny).

Phantomové napájení (phantom power) - napětí (většinou 48V), které je třeba pro napájení kondenzátorových mikrofonů. Obsahují jej zejména mixážní pulty, některé zvukové karty a mikrofonní předzesilovače. Bez tohoto napájení by kondenzátorový mikrofon nefungoval.

Powermix - zařízení, které kombinuje mixpult a zesilovač do jednoho přístroje.

Předzesilovač (pre-amp)- zařízení sloužící pro úpravu a zesílení "slabého"  signálu na (zejména) linkovou úroveň. V audiotechnice se často setkáváme např. s gramo-předzesilovačem (pro přenosky) či mikrofonním předzesilovačem.

Q

R

RACK - dle wiki je toto: je standardizovaný systém umožňující přehlednou montáž a propojování různých elektrických a elektronických zařízení. Do racku se v audiooboru montují např. efekty, převodníky signálu, rozdělovače,  předzesilovače a zesilovače a spousty dalších prvků. Používají se zejména ve studiu či na podiích u "velkých" kapel.

REVERB - jeden ze základních dozvukových efektů. Více v sekci o efektech.

S

Sampl (sample) - označení pro již nahraný "zvuk". V muzice se "samplování" používá zejména v případech, kdy chce interpret ve skladbě použít nějaký nezvyklý zvuk/nástroj a tak si jej "nasampluje" např do klávesového nástroje (tzv. sampler) a může jej jednoduše použít při koncertech či nahrávání.

Směrová charakteristika - u mikrofonů se tímto definuje, z jaké strany mikrofon "bere"  signál. Nejčastěji se setkáte s kardiodovou, osmičkovou a kulovou charakteristikou. Více v sekci o mikrofonech

Snímač - zařízení pro snímání akustického signálu, který posléze převádí na elektrický signál . Snímače se používají hodně u strunných nástrojů (např elektrické kytary mají více snímačů zároveň), akustických nástrojů a dalších.

S/PDIF - označení pro digitální audio rozhraní

Splitter - rozdělovač - zařízení sloužící k rozdělení vstupního signálu do více výstupů. Příklad použití - potřebujeme např. zvuk z mikrofonu poslat zároveň do mixpultu a zároveň do rekordéru - řešením je tedy např. použití jednoduchého rozdělovače, ze kterého půjde rozdělený signál do uvedených zařízení.

STEREO - označení dvoukanálového systému/zvuku.

STOPA (track) - v audiotechnice se tímto označuje jeden nahrávaný signál. Např. při čtyřstopém záznamu se tedy nahrávájí čtyři různé audiosignály - např. kytara, basa, zpěv a saxofon. Pro každý z nástrojů je určena samostatná stopa, se kterou se dá posléze samostatně a nezávisle pracovat.

SUBWOOFER - reprobedna, která je určena k reprodukci hodně nízkých frekvencí  v audiosignálu

Syntezátor (synth, synťák) - elektronický klávesový nástroj, který umožňuje tvořit "umělé" zvuky  pomocí  syntézy. Mezi nejslavnější modely syntezátorů patřří např. Korg Poly či třeba Minimoog.

U

USB - nyní jedno z nejrozšířenějších komunikačních rozhraní u osobních počítačů. Přes USB se k počítači připojují nejrůznější periferie - klávesnice, myši, externí disky, tiskárny, skenery, fotoaparáty aj. V audiotechnice se u spousty nástrojů a zařízení rovněž setkáte s USB rozhraní, zejména právě pro možnost připojení nástroje k PC. Některé klávesové nástroje mají přes USB zařízen i MIDI vstup/výstup.

V

VIBRATO - označení pro pravidelnou změnu frekvenci tónu či hlasu (viz sekce efekty)

VIRBL - (snare, šroťák, malej buben atd)  - ozančení pro vířivý (či rytmický) buben, který bývá základní součástí jakékoliv bicí sady.

VÍCEPÁSMOVÝ KOMPRESOR (multiband compressor) - označení pro kompresor, který dokáže komprimovat různé části frekvenčního rozsahu audiosignálu nezávisle na sobě - tedy např komprimovat více nižší frekvence než vyšší apod...

VÍCESTOPÝ ZÁZNAM (multitrack recording)- označneí pro dvou a více kanálový záznam - pro každý z nahrávaných signálů je zaznamenána samostatná audio stopa, se kterou lze posléze volně pracovat nezávisle na ostatních stopách, lze upravovat její hlasitost atd.

VÍCESTOPÝ REKORDÉR (Multitrack recorder) - zařízení, které zvládne vícestopý záznam. Může nahrávat více stop "najednou" (simultáně) a nebo postupně. Dříve se používaly zejména analogové magnetofonové rekordéry, nyní se téměř výhradně používají digitální rekordéry. Většinou se stekáte se 4-,8-,16-,24- a více -stopými přístroji. Další informace naleznete v sekci digitální rekordéry

Volume - anglické označení pro hlasitost

Volume pedál - nohou ovládaný pedál, který slouží jako ovladač hlasitosti a dokáže ztlumovat signál, který jím prochází. Využívají jej zejména kytaristé a nebo hráči na klávesové nástroje, kteří nemají "volnou ruku" pro ovládání hlasitosti.

VST - zkratka pro "Virtual studio technology" od firmy  Steinberg.Je to rozhraní pro integraci externích pluginů, efektů či nástrojů do hudebních programů typu Cubase a jim podobné.  Často se nyní využívají VST nástroje (VST instruments) či VST Efekty.  Obdobou jsou tzv. DirectX pluginy (DXi).

W

WAH-WAH - angl. označení pro "kvákadlo", které často využívají např. kytaristé. Též název jedné písničky od George Harrisona :).

WAVE - v audiotechnice se pod tímto angl. slovem  označuje "zvuková vlna". Proto se toto slovo často používá v různých spojeních a souvislostech. Na počítačích se pojmem WAVE soubor nejčastěji označují  nekompriomované zvukové soubory s příponou .WAV

X

XLR konektor -  tří pinový konektor, který se nejčastěji používá pro připojení mikrofonu k mixážnímu pultu či k rekordéru.

Y

Z

Zpětná vazba - označuje se tím stav, kdy citlivý mikrofon sejme "vlastní" signál z reproduktorů a znovu ho pošle do zesilovače a do reproduktorů a takhle stále dokola, dokud se nezačne ozývat hlasité a nepříjemné "pískání". Řešením je snížit citlivost mikrofonu či změnit jeho umístění vůči reproduktorům.  Zpětná vazba ale nemusí vznikat jen na mikrofonech, hodně se jí kreativně využívá např u elektrických kytar a dalších nástrojů.

Zvuková karta - počítačová komponenta, umožňující počítači zvukový vstup a výstup. Zvukové karty mohou být např. externí (přes USB/FireWire), interní (ISA či PCI slot) nebo integrované (softwarové karty typu Realtek apod). Více v sekci nahrávání do PC

Zvuková zkouška (zvukovka, soundcheck aj) -  kontrola zapojení, nazvučení a poměrů signálů v audio soustavě. Většinou se nejčastěji používá na koncertech pro zkoušku, zda jde z pódia na diváky vyvážený zvuk a zde se hudebníci na pódiu dobře slyší. Setkáte se s ní ale třeba i ve studiu

 

 

 

Pomohl-li Vám obsah webu či uvedeného PDF a chcete-li přispět  na jeho tvorbu, využijte toto tlačítko: